Narzędzia:

Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego

Dnia 10-07-2015 godz. 16:16:14

Poprawka 1

Za: 3 Przeciw: 87 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 10
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 59 54 0 54 0 5
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 32 29 0 29 0 3
Koło Senatorów Niezależnych 4 3 3 0 0 1
Klub Parlamentarny Zjednoczona Prawica 1 1 0 1 0 0
Senatorowie niezrzeszeni 1 1 0 1 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 0 2 0 0
1 0 0 0 0 1