Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o sporcie, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Dnia 10-07-2015 godz. 16:07:41

Poprawka 7

Za: 5 Przeciw: 85 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 10