Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Dnia 10-07-2015 godz. 16:01:04

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 84 Przeciw: 6 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 7