Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw

Dnia 10-07-2015 godz. 15:28:50

Poprawka 1

Za: 55 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 27 Nie głosowało: 17