Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Dnia 10-07-2015 godz. 15:59:35

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 77 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 12 Nie głosowało: 10
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 59 54 53 1 0 5
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 32 28 17 0 11 4
Koło Senatorów Niezależnych 4 4 4 0 0 0
Klub Parlamentarny Zjednoczona Prawica 1 1 0 0 1 0
Senatorowie niezrzeszeni 1 1 1 0 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 2 0 0 0
1 0 0 0 0 1