Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Dnia 10-07-2015 godz. 15:58:50

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 89 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 10
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 59 55 55 0 0 4
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 32 27 27 0 0 5
Koło Senatorów Niezależnych 4 4 4 0 0 0
Klub Parlamentarny Zjednoczona Prawica 1 1 1 0 0 0
Senatorowie niezrzeszeni 1 1 1 0 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 1 1 0 0
1 0 0 0 0 1