Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 10-07-2015 godz. 15:52:58

Poprawka 15

Za: 61 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 26 Nie głosowało: 13