Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o usługach turystycznych

Dnia 10-07-2015 godz. 15:47:32

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 62 Przeciw: 24 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 13