Narzędzia:

Dnia 10-07-2015 godz. 15:25:24

Za: 36 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 8
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 59 54 3 51 0 5
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 32 30 30 0 0 2
Koło Senatorów Niezależnych 4 4 1 3 0 0
Klub Parlamentarny Zjednoczona Prawica 1 1 1 0 0 0
Senatorowie niezrzeszeni 1 1 1 0 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 0 2 0 0
1 0 0 0 0 1