Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o usługach turystycznych

Dnia 10-07-2015 godz. 15:47:07

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 38 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 9