Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 10-07-2015 godz. 15:40:27

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 61 Przeciw: 27 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 11
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 59 55 55 0 0 4
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 32 26 1 25 0 6
Koło Senatorów Niezależnych 4 4 3 0 1 0
Klub Parlamentarny Zjednoczona Prawica 1 1 0 1 0 0
Senatorowie niezrzeszeni 1 1 0 1 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 2 0 0 0
1 0 0 0 0 1