Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

Dnia 10-07-2015 godz. 15:39:19

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 90 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 8
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 59 56 56 0 0 3
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 32 29 27 0 2 3
Koło Senatorów Niezależnych 4 4 4 0 0 0
Klub Parlamentarny Zjednoczona Prawica 1 0 0 0 0 1
Senatorowie niezrzeszeni 1 1 1 0 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 2 0 0 0
1 0 0 0 0 1