Narzędzia:

Dnia 10-07-2015 godz. 15:05:32

Za: 33 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 7
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 59 55 1 53 1 4
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 32 30 30 0 0 2
Koło Senatorów Niezależnych 4 4 0 4 0 0
Klub Parlamentarny Zjednoczona Prawica 1 1 1 0 0 0
Senatorowie niezrzeszeni 1 1 1 0 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 0 2 0 0
1 0 0 0 0 1