Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

Dnia 10-07-2015 godz. 15:36:24

Poprawka 18

Za: 90 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 10