Narzędzia:

Dnia 10-07-2015 godz. 15:03:05

Za: 34 Przeciw: 53 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 11