Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

Dnia 10-07-2015 godz. 15:33:46

Poprawka 9

Za: 87 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 59 54 54 0 0 5
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 32 28 28 0 0 4
Koło Senatorów Niezależnych 4 1 1 0 0 3
Klub Parlamentarny Zjednoczona Prawica 1 1 1 0 0 0
Senatorowie niezrzeszeni 1 1 1 0 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 2 0 0 0
1 0 0 0 0 1