Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

Dnia 10-07-2015 godz. 15:33:30

Poprawka 8

Za: 90 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 9
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 59 55 55 0 0 4
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 32 29 29 0 0 3
Koło Senatorów Niezależnych 4 3 3 0 0 1
Klub Parlamentarny Zjednoczona Prawica 1 1 1 0 0 0
Senatorowie niezrzeszeni 1 1 0 0 1 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 2 0 0 0
1 0 0 0 0 1