Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

Dnia 10-07-2015 godz. 15:32:48

Poprawka 6

Za: 92 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 8
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 59 54 54 0 0 5
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 32 30 30 0 0 2
Koło Senatorów Niezależnych 4 4 4 0 0 0
Klub Parlamentarny Zjednoczona Prawica 1 1 1 0 0 0
Senatorowie niezrzeszeni 1 1 1 0 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 2 0 0 0
1 0 0 0 0 1