Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

Dnia 10-07-2015 godz. 15:32:09

Poprawka 4

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 59 48 48 0 0 11
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 32 25 25 0 0 7
Koło Senatorów Niezależnych 4 4 4 0 0 0
Klub Parlamentarny Zjednoczona Prawica 1 1 1 0 0 0
Senatorowie niezrzeszeni 1 1 1 0 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 2 0 0 0
1 0 0 0 0 1