Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw

Dnia 10-07-2015 godz. 15:30:11

Poprawka 5

Za: 86 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 11