Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw

Dnia 10-07-2015 godz. 15:29:48

Poprawka 4

Za: 88 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 11