Narzędzia:

Dnia 09-07-2015 godz. 13:18:12

Za: 22 Przeciw: 43 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 34