Narzędzia:

Dnia 08-07-2015 godz. 17:45:41

Za: 24 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 32