Narzędzia:

Ustawa o administracji podatkowej

Dnia 25-06-2015 godz. 19:44:17

Poprawka 5, 8

Za: 48 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 23 Nie głosowało: 29