Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Dnia 25-06-2015 godz. 20:19:37

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 58 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 10 Nie głosowało: 31