Narzędzia:

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2014 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2014 roku.

Dnia 25-06-2015 godz. 20:18:00

Poprawka

Za: 21 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 30