Narzędzia:

Ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Dnia 25-06-2015 godz. 20:14:19

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 50 Przeciw: 22 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 28