Narzędzia:

Ustawa o ratyfikacji Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony, sporządzonej w Tegucigalpie dnia 29 czerwca 2012 r.

Dnia 25-06-2015 godz. 20:13:22

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 70 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 30