Narzędzia:

Ustawa o ratyfikacji Konstytucji Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji, przyjętej w Genewie w dniu 19 października 1953 r.

Dnia 25-06-2015 godz. 20:12:11

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 71 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 29