Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej

Dnia 25-06-2015 godz. 20:11:13

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 70 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 30