Narzędzia:

Ustawa o administracji podatkowej

Dnia 25-06-2015 godz. 19:43:18

Poprawka 3

Za: 2 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 21 Nie głosowało: 29