Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach

Dnia 25-06-2015 godz. 20:07:05

Poprawka 4

Za: 71 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 28