Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach

Dnia 25-06-2015 godz. 20:06:39

Poprawka 3

Za: 70 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 29