Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz niektórych innych ustaw

Dnia 25-06-2015 godz. 20:03:06

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 50 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 21 Nie głosowało: 28