Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 25-06-2015 godz. 19:58:46

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 49 Przeciw: 21 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 30