Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 25-06-2015 godz. 19:56:58

Poprawka 6

Za: 68 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 32