Narzędzia:

Ustawa o administracji podatkowej

Dnia 25-06-2015 godz. 19:42:18

Poprawka 1

Za: 50 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 21 Nie głosowało: 29