Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 25-06-2015 godz. 19:55:55

Poprawka 3

Za: 71 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 29