Narzędzia:

Ustawa o administracji podatkowej

Dnia 25-06-2015 godz. 19:53:57

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 48 Przeciw: 20 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 30