Narzędzia:

Ustawa o administracji podatkowej

Dnia 25-06-2015 godz. 19:52:27

Poprawka 27

Za: 48 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 21 Nie głosowało: 31