Narzędzia:

Dnia 25-06-2015 godz. 13:23:33

Za: 46 Przeciw: 18 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 35