Narzędzia:

Ustawa o administracji podatkowej

Dnia 25-06-2015 godz. 19:49:25

Poprawka 19

Za: 49 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 22 Nie głosowało: 29