Narzędzia:

Ustawa o administracji podatkowej

Dnia 25-06-2015 godz. 19:48:48

Poprawka 18

Za: 2 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 21 Nie głosowało: 29