Narzędzia:

Ustawa o administracji podatkowej

Dnia 25-06-2015 godz. 19:47:59

Poprawka 16

Za: 50 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 22 Nie głosowało: 28