Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy – Prawo budowlane

Dnia 12-06-2015 godz. 19:53:04

Poprawka 1, 3, 9, 10, 12, 15, 16

Za: 53 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 27 Nie głosowało: 19