Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Dnia 12-06-2015 godz. 19:44:12

Poprawka 41

Za: 27 Przeciw: 53 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20