Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Dnia 12-06-2015 godz. 19:43:03

Poprawka 38

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19