Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Dnia 12-06-2015 godz. 19:42:29

Poprawka 37

Za: 53 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 27 Nie głosowało: 19