Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Dnia 12-06-2015 godz. 19:40:44

Poprawka 33

Za: 80 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19