Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Dnia 12-06-2015 godz. 19:40:19

Poprawka 32

Za: 28 Przeciw: 53 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19